Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 'kleurplaatactie' van Samenwerkende Tandartsen Dalfsen. (verder te noemen: de actie)

De actie is geldig van 18 juni tot en met 18 juli 2024. Samenwerkende Tandartsen Dalfsen is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen en/of aan te passen, maar niet ten nadele van de deelnemers. Je kunt meedoen aan de actie door je aan te melden als nieuwe patiënt bij onze praktijk. 

Actievoorwaarden

  • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
  • Deelname aan deze actie is vrij en gratis.
  • Het is niet toegestaan dat een deelnemer meerdere malen deelneemt aan de actie.
  • Samenwerkende Tandartsen Dalfsen behoudt zich het recht voor deelnemers en inzendingen uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.
  • Over de winnaars is geen correspondentie mogelijk.
  • Samenwerkende Tandartsen Dalfsen kan de prijs intrekken indien er sprake is van frauduleus gebruik.
  • Samenwerkende Tandartsen Dalfsen en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de actie voortvloeiende schade.
  • Samenwerkende Tandartsen Dalfsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
  • De prijs kan niet geruild worden tegen een geldbedrag.

Slotbepalingen
De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de actie zal door Samenwerkende Tandartsen Dalfsen niet aan derden worden verstrekt. Samenwerkende Tandartsen Dalfsen zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Samenwerkende Tandartsen Dalfsen zal de gegevens gebruiken om de deelnemers berichten toe te sturen. Indien een deelnemer een klacht heeft over de actie en/of deze actievoorwaarden, kan hij of zij contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie via het telefoonnummer 0162 48 28 70.

 

Bent u al patiënt bij ons?

Afspraak maken


Nog géén patiënt bij ons? Meld u dan hieronder aan:

Geslacht/Gender:*
BSN (direct invullen versnelt het aanmeldproces) (citizen service number):
Staat u onder bewind?/Are you under guardianship?:*
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?/How did you find us?:

 

Samenwerkende Tandartsen Dalfsen - Welsummerweg
Welsummerweg 19-A
7722 RP
Dalfsen
Zo
Gesloten